Övriga tjänster

Omex/Inhämtning av gods

För att spara både tid, mil och värna om vår miljö erbjuder vi Omex/ Inhämtning av gods. Vi kan hjälpa er att både hämta och leverera gods till kunder i Värmland.

Omlastning

För att en bra transportkedja ska fungera krävs det terminaler för omlastning av gods. Vi kan hjälpa er att lasta om ert gods eller ha det lagrat hos oss medan ni har andra körningar.  Ni kan även ställa av er släpvagn hos oss om ni enbart behöver använda bilen.

Kontakta oss för mer info