Drivmedelstillägg

Vi tillämpar drivmedelstillägg (DMT) vid prissättning av våra transporter, detta för att över tid minska både köparens och säljarens ekonomiska risk.

Vårt DMT är baserat på Sveriges Åkeriföretags index (K92SÅ0900 för diesel) och justeras varje månad. För aktuellt DMT, se nedan.

April Maj Juni Juli
18,52% 18,72% 17,52% 17,02%