Miljö- & kvalitetspolicy

Wiréns Åkeri är ett logistikföretag med kraftsamling till transporter och lagerverksamhet med inriktning att utföra dessa tjänster snabbt, punktligt och effektivt samt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Wiréns Åkeri skall lyssna till kundernas behov och förväntningar och genom att uppfylla framförda kundkrav, strävar vi efter att kunderna skall uttala sin kundtillfredsställelse med vår verksamhet.

Wiréns Åkeri skall uppfylla lagar och förordningar och säkerställa att all relevant miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav följs.

Wiréns Åkeri skall avdela resurser för att upprätta kvalitets- och miljömål, och genom att återkommande granska och utvärdera dessa mål, jämte måluppfyllelser, skall vi utveckla vår kvalitet och minska vår belastning på miljön.

Företagsledning och samtliga medarbetare skall, med god kännedom om företagets kvalitets- och miljöledningssystem, ständigt värna om kvalitén, vara miljömedveten och utveckla ledningssystemen genom ständiga förbättringar.

Wiréns Åkeri skall tillse att ständiga förbättringar av bland annat avgasemissioner, körteknik och avfallshantering sker kontinuerligt samt förebygga tänkbara miljörisker i vår verksamhet eller vid olyckshändelser.

För att uppfylla detta har vi säkerställt att alla medarbetare innehar rätt kompetens och stimuleras i sitt miljötänkande samt att den utrustning som används i vårt dagliga arbete alltid fungerar.

Denna kvalitets- och miljöpolicy uttrycker företagsledningens grundläggande inställning och tjänar som riktlinje i allt arbete inom Wiréns Åkeri.

Vi är sen många år ISO certifierade i Kvalitet och Miljö.

Sedan 1998 i Kvalitet ISO 9001:2015 och sedan 2004 i Miljö ISO 14001:2015.