Lagerservice

I vårt eget lagerhotell kan stora som små kunder lämna in gods för lagring under längre eller kortare tid.

Vi har även möjlighet att utföra kringtjänster som exempelvis plockning, in- och utlastning och även leveranser allt efter kundens önskemål. Vi förfogar över varmlager på drygt 4000 kvm och kallytor på ca 1500 kvm.

Utöver ovanstående så har vi goda möjligheter att lösa både stora och små transportuppdrag över större delen av Mellansverige.

Välkommen till oss med din förfrågan!

KONTAKTA OSS