Våra tjänster

Här följer en kort beskrivning av våra olika tjänstegrenar.

Kretstrafik (DHL)

Vi utför distribution och hämtning av paket och styckegods i östra Värmland (Kristinehamn & Filipstad med omnejd). Allt styckegods körs via DHL-terminalen i Karlstad.

Fjärrtrafik (DHL) 

Vi lastar och lossar gods i hela Värmland och norra Dalsland i vår fjärrtrafik. De linjer vi trafikerar är:

 • Karlskoga
 • Örebro
 • Eskilstuna
 • Västerås
 • Uppsala
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Norrköping
 • Jönköping
 • Värnamo
 • Växjo
 • Göteborg

Systemtrafik

För Volvo Logistics kör vi systemtrafik till Volvo Construction Equipments anläggningar i Hallsberg, Eskilstuna och Arvika. För uppdraget använder vi specialbyggda semitrailers med dubbla lastplan.

Lagerservice

I vårt eget lagerhotell kan stora som små kunder lämna in gods för lagring under längre eller kortare tid. Vi har även möjlighet att utföra kringtjänster som exempelvis plockning, in- och utlastning och även leveranser allt efter kundens önskemål. Vi förfogar över varmlager på drygt 4000 kvm och kallytor på ca 1500 kvm.

Utöver ovanstående så har vi goda möjligheter att lösa både stora och små transportuppdrag över större delen av mellansverige.

Dela på...