Miljö- & kvalitetspolicy

Wiréns Åkeri är ett logistikföretag med kraftsamling till transporter och lagerverksamhet med inriktning att utföra dessa tjänster snabbt, punktligt och effektivt samt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

  • Wiréns Åkeri skall lyssna till kundernas behov och förväntningar och genom att uppfylla framförda kundkrav, strävar vi efter att kunderna skall uttala sin kundtillfredsställelse med vår verksamhet.
  • Wiréns Åkeri skall uppfylla lagar och förordningar och säkerställa att all relevant miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav följs.
  • Wiréns Åkeri skall avdela resurser för att upprätta kvalitets- och miljömål, och genom att återkommande granska och utvärdera dessa mål, jämte måluppfyllelser, skall vi utveckla vår kvalitet och minska vår belastning på miljön.
  • Företagsledning och samtliga medarbetare skall, med god kännedom om företagets kvalitets- och miljöledningssystem, ständigt värna om kvalitén, vara miljömedveten och utveckla ledningssystemen genom ständiga förbättringar.
  • Wiréns Åkeri skall tillse att ständiga förbättringar av bland annat avgasemissioner, körteknik och avfallshantering sker kontinuerligt samt förebygga tänkbara miljörisker i vår verksamhet eller vid olyckshändelser.

För att uppfylla detta har vi säkerställt att alla medarbetare innehar rätt kompetens och stimuleras i sitt miljötänkande samt att den utrustning som används i vårt dagliga arbete alltid fungerar.

Denna kvalitets- och miljöpolicy uttrycker företagsledningens grundläggande inställning och tjänar som riktlinje i allt arbete inom Wiréns Åkeri.

Vi är sen många år ISO certifierade i Kvalitet och Miljö.

Sedan 1998 i Kvalitet ISO 9001:2008 och sedan 2004 i Miljö ISO 14001:2004

 

Dela på...